Poruka u boci

Kratka istorija komunikacije od ljubavnih poruka u boci do pokušaja da se stupi u kontakt sa vanzemaljskim civilizacijama.