Besmislenost rituala

Na ostrvima u Pacifiku moguće je pronaći replike aviona ili čak celih aerodroma napravljenih od pruća i drugih materijala iz džungle. U pitanju je kargo kult koji se u svojim raznim oblicima počeo razvijati još u kolonijalnom dobu, a svoj vrhunac je doživeo posle Drugog svetskog rata. Do kraja rata ova ostrva su koristili Japanci i Amerikanci za pregrupisavanje svojih trupa, a po završetku rata, na žalost plemena koja žive na tim ostrvima, njihovi neobični posetioci su ih potpuno napustili.

Plemena su na to odgovorila ritualima koji se zasnivaju na jednom od dva magijska principa koja je Džejms Džordž Frejzer opisao u svom monumentalnom delu „Zlatna grana“ objavljenom 1890. godine. Imitativni princip pretpostavlja da se imitacijom neke pojave ona može prizvati, pa su se plemena nadala da će replike aviona, utabana zemlja sa bakljama uz njene rubove, replike kancelarija, slušalica, pilotskih naočara i pušaka privući avione sa njihovim dragocenim teretom.

Iako može delovati da su ovakvi primitivni načini delovanja u modernom i racionalnom svetu nauke potpuno prevaziđeni, istina je da ih ako obratimo pažnju možemo primetiti oko sebe. Ričard Fajnman, jedan od najvećih fizičara XX veka, u svom obraćanju studentima 1974. godine govori o kargo kultu u nauci primećujući da se neretko dešava da u nauci dolazi do rituala u kojima se samo imitiraju naučne metode dok rezultati i pravo naučno istraživanje potpuno izostaje. Mi kao pojedinci smo još podložniji da ovakve rituale usvojimo u svom svakodnevnom ponašanju pa je dobro poslušati savet koji na predavanju daje Fajnman o tome kako suzbiti kargo kult „Prvo načelo je da ne smete sebe da obmanete – ali treba uzeti u obzir da ste vi ujedno osoba koju ćete najlakše obmanuti.“