Ništa i sve

„Bog je u svemu što jeste, a zlo u svemu što nije.“ Ovakav stav srednjovekovnih evropskih naučnika nije bio samo … Више

Poruka u boci

Kratka istorija komunikacije od ljubavnih poruka u boci do pokušaja da se stupi u kontakt sa vanzemaljskim civilizacijama.